Teranyina linguística.


La teranyina lingüística de Suïssa és força complexa però a la vegada està força ben distribuïda, ja que les llengües estan repartides geogràficament, amb zones d’aiguabarreig bastant ben acotades.
A diferència d’altres països on s’imposa una llengua per sobre de les altres, arribant a marginar les altres llengües, com és el cas d'Espanya, a Suïssa això no passa, i les llengües són respectades i s’han fet lleis per tal de protegir-les, tot i que a vegades aquestes lleis no són prou eficients per protegir les llengües més minoritàries de les zones on es parla més d’una llengua. Això passa amb el Romanx, llengua molt minoritària que es veu amenaçada per les llengües més parlades.

A Suïssa, a part del romanx, s’hi parla el francès, l’italià i l’alemany, sent aquesta última llengua la més estesa (la parla el 70% de la població), cal afegir però, que l’alemany que es parla a Suïssa no és l’anomenat Hochdeutsch (alemany estàndard), sinó el Schweizerdeutsch, una varietat dialectal bastant diferent de l’alemany estàndard, que la gent empra durant el dia a dia al carrer. La llengua escrita i la llengua en les of icines i documents oficials és el Hochdeutsch. Als alemanys els hi costa molt entendre el Schweizerdeutsch, ja que tot i ser un dialecte és molt diferent del Hochdeutsch.

btemplates